Hvad kan jeg bruge coaching til?

Coaching er speciel samtaleform, der skaber ny bevidsthed, øger din selvforståelse og gør dig mere handlekraftig.

I samtalen arbejder man med at få sat ord på de udfordringer eller udviklingspunkter, man sat sig for. Udgangspunktet for coaching er som regel ønsket om en forandring. Du plejer at gøre ét, og nu vil du gerne gøre noget andet.

Coaching giver dig mere end blot en løsning på en konkret udfordring. Coaching giver øget selvindsigt, som styrker dig i at løse udfordringer i fremtiden.

Vi har alle de nødvendige svar i os eller vi ved, hvordan vi kan hente dem, men ind imellem kan det være svært at finde præcis den løsning, der passer til situationen. Jeg ved fra egne erfaringer, at coaching kan fjerne duggen fra brillerne og lede en på vej i retninger, som ikke lå lige for gennem samtaler med venner og familie.

Uanset hvilke udfordringer eller ønsker om forandring du har, vil et coachingforløb kunne hjælpe dig med at skabe afklaring og finde en retning for, hvilken vej du vil gå.

Coaching

Du har for det meste godt styr på dit liv, men lige nu ønsker du måske at:

 • Tage et nyt valg eller en vigtig beslutning
 • Få tingene gjort
 • Forbedre relationer til andre
 • Handle på dine drømme
 • Håndtere forandringer
 • Mere energi og overskud i dit liv
 • Kunne træffe en svær beslutning
 • Opnå større gennemslagskraft
 • Opnå mere ro og balance i arbejdsdagen
 • Finde ud af, hvor du vil hen med dit liv
 • Bryde en dårlig vane
 • Skabe personlig gennemslagskraft
 • Få afklaret dine værdier
 • Skabe balance mellem arbejdsliv og privatliv
 • Gøre dit liv mere meningsfyldt og berigende
 • Få gjort op med ting, der hæmmer dig i hverdagen
 • Afklare en situation, der udfordrer dig mentalt og psykisk

Coaching kommer ofte også på tale efter et stresscoaching forløb, hvor man opdager nogle issues, som det kan være givtigt at dykke yderligere ned i.

Kvalitet i coaching

Det er vigtigt for mig at sikre kvalitet og etik som coach. Derfor er jeg uddannet hos Expand, der er en af Danmarks få ICF godkendte kursusudbydere. Jeg efteruddanner mig løbende og modtager supervision. Jeg har også med stor glæde assisteret på Expands kurser.

Jeg blev i 2016 ACC certificeret fra International Coach Federation. ICF er en verdensomspændende interesseorganisation indenfor professionel coaching. En certificeringstest kan gennemføres efter minimum 60 timers undervisning fra en ICF godkendt kursusudbyder, 10 timers mentor coaching samt 100 timers dokumenteret professionel coachingpraksis.

Selv om jeg i dag har valgt ikke at være medlem af ICF, arbejder jeg stadig ud fra de kernekompetencer samt etiske regler der bl.a. sikrer, at jeg har tavshedspligt.

Coaching processen

Som din professionelle personlige coach er jeg din sparringspartner i processen. Jeg kommer ikke med gode råd og idéer til, hvordan du kan løse dit problem, men stiller spørgsmål, der gør, at du inspireres til at se anderledes på din udfordring og de muligheder der er, for at komme videre.

Da det ofte kræver øvelse og energi at bruge ressourcer, der har været gemt af vejen eller bryde gamle vaner og mønstre, er det givtigt, at du forbereder dig på at skabe plads til disse forandringer i din hverdag under coaching forløbet.

Alt efter hvilket mål, man arbejder med, skal man regne med ca. 3 – 6 gange, da det er mellem samtalerne, at det største arbejde finder sted.


book her

Er du klar til at vende bøtten?

Send SMS eller ring til: 25 18 88 55

Send en mail: birgit@vend.dk